Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

Magyarszecsődi Kisboldogasszony Plébániatemplom


A Szecsődy család 1205-től datálható birtoklását feltételhez kötötték. A birtokadomány kitétele, hogy belátható időn belül templomot építsenek Lapsa pusztára.

A templom 1242 és 1260 közti időszakban épült fel, ám az építést az akkori történelmi viszonyok, többek között a megelőző évtizedek tatárjárása is nehezítette. Végül a jáki templom építésénél is részt vevő mesteremberek a nevezett templomhoz hasonlóan sárkányfejes oszlopokkal látták el a főkaput, ami a legutóbbi feltárások során került elő. A reformáció során ugyanis református kézen volt, és ők a főkaput befalazva, másik bejáratot használtak. Ez a jelenség azt is bizonyítja, hogy felépülését követően egészen a reformációig a hadba vonuló katonák fegyvereiket a sárkányfejek alatti tartóoszlopon húzták végig isteni áldás reményében. Ennek a jelenségnek a nyomai máig tisztán kivehetőek. 1892 után kegyúri joga Szecsődy Lajos fiáról dr. Szakács Manó, szombathelyi főszolgabíróra szállt, majd eladósodottsága miatt birtokaival özvegy Batthyány Béláné lett a kegyúr. Ő a Tarnóczyakkal közösen felelt az állagmegóvásért. 1905-ben villám vágott a toronyba, és annak cserépzsindelyes sátortetőjét tönkretette. Helyére hagyma alakú toronysüveg került. A belső restaurálás és a mai állapotban látható templomtorony is az ő kézjegyüket viseli. Utánuk Batthyány Zsigmond lett a patrónus.

A templomra jellemző, hogy kegyúri karzatos, kissé nyújtott szentéllyel. Az ásatáskor megtalált erőteljes posztamens kövek azt bizonyítják, hogy az eredeti torony szerves egységben épülhetett meg a karzattal. Statikai hiba folytán idővel mindkettő leomlott. Ettől kezdve a XIX. századig csak fa harangláb volt a templom mellett. A mai "új" faltorony
alapját Szecsődy Lajos tette le 1862-ben. A templom alatt a Szecsődy család 750 éves kriptája húzódik. A kripta a XVIII. század közepén épülhetett. Azelőtt a kegyurakat és hozzátartozóikat a templombelsőbe, a híveket pedig a templom köré temették az új temetők nyitásáig. A sövénykerítést Hozbor János plébános ültette 1898-ban. 2016-ban a külső renoválások elkezdődtek.