Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

Nemescsói evangélikus hagyományok és templomA 17. század első felében már élt a településen evangélikus gyülekezet. Bánó Ádám kántortanító szerint, már akkor indulhatott a lutheránus közösségi élet, amikor Kőszegen is, azaz 1554-től. Az anyakönyvezés 1701-ben indult meg.
Az 1681-es soproni országgyűlés döntése következtében a protestánsok megyénként két-két templomban folytathattak vallásgyakorlatot és iskolát tarthattak. Vas megyében Nemesdömölk (ma: Celldömölk) és Nemescsó lett az evangélikus artikuláris hely.

Utóbbi település vonzáskörzetéhez tartozott a határszéli magyarság, a német és a szlovén lakosság, Kőszegtől Muraszombatig. 1702 előtt 2 oratórium (imaház) létezett. Egyik a mai templom mellett, fazsindellyel, benne fa katedrával és oltárral. Ez a magyarok számára szolgált. A másikat inkább pajtának lehet mondani, mert zsuppszalmával fedett, oltár helyett az üdvözítő képével és egy fa feszülettel. Itt a német ajkúak hallgatták az igét. 1702-ben a pajta helyett fából építettek imaházat, ám állaga gyorsan romlott. 1776-77-ben, adakozásból fazsindellyel fedték a tetejét, ám az újjáépítést folytatni kellett, hiszen a sározott falak helyett szilárdakat kellett építeni. A torony megmaradt 1879-ig, majd átépítették.

A templom legnagyobb értéke a szószékoltár, amit a földesúr Csóy testvérek, valamint Záborszky János lelkész állíttatott 1713-ban. Az oltárterítő 1650-ből származik és a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legrégebbi oltárterítője. Témája az úrvacsora. Az oltár előtti keresztelőkút 1925-ből való, előtte fából faragott kutat használtak. Alatta kripta található. A kórust 8 tölgyfa oszlop tartja. A templom egyszerű, dísztelen, puritán jellegű. Az orgona 1789-ben készült, a kőszegi Klingel József orgonakészítő mester munkája. A toronyban három harang található. Nemescsó községét nemesek lakták, így a főbb nemesi családok címerei is a templomban kaptak helyet.

1729-ben a gyülekezet lelkésze Sartoris Szabó János lett. A külföldön is tanult győri másodpap Nemescsóra kerülésével új fejezet kezdődött a gyülekezet életében is. Segítette és anyagilag támogatta a Sartoris könyvek kiadását, Biblia fordításon is dolgozott. Az egyház történetében elsőként nevelőintézetet, kollégiumot nyitott. Az intézménybe nemcsak Vas megyéből, hanem Békésből, Nyitrából és Gömörből is érkeztek gyermekek.
A türelmi rendelet után, 1781-től a gyülekezet jelentősége kisebb lett és a kis gyülekezetek sorsára jutott, amelyeknek a létükért kellett megküzdeni. A régi templom egyre rosszabb állapotba került. 1776-ban kezdték a régi templomot renoválni, 1784-ben pedig kőből és téglából épített templom építésébe fogtak és klasszicizáló késő barokk stílusban újjáépítették.