Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

A Rábatöttösi Szent Cecília (Cicelle) templom


A Rábatöttösi Szent Cecília (Cicelle) templom az Árpád korban, román stílusban épült műemlék templom. Három település: Rábatöttös, Zsennye, Gutaháza közös temploma, körülötte a három település temetője található.

A templom első írásos említése egy 1342-es oklevélben történt meg. Kezdetektől Szent Cecília tiszteletére szentelték fel és miután Rumi Doroszló főpohárnok kegyúr 1418-ban a búcsú engedélyt megkapta, a templom búcsúnapját, november 22-ét követő vasárnap.
Rábatöttös község a török idők előtt valószínűleg a templom körül helyezkedett el, 1274-ben említették meg először. A török időkben a falu elpusztult, de a templom túlélte ezt az időszakot is, bár megviselt állapotban volt. A falu néhány száz méterrel a templomtól északra épült újjá.
A templom másodvirágzása 1730-tól 1778-ig tartó felújítása után kezdődött. Falait megerősítették, több ablakát befalazták és helyettük új ablakot vágtak. Támfalakat építettek. A bejárati kapu is megújult. A főfalak az eredeti árpád kori falak maradtak. A födémet kicserélték, a szentély fölött boltozatot építettek. A templom új oltárt, kórust, orgonát kapott, az omladozó szószéket is kicserélték. A szentély alatt a birtokos Sennyey család kriptát alakított ki. Ezt használta a későbbi birtokos Bezerédj család is.

A templomba belépve a fehérre meszelt első hajót a következő már festett hajótól egy diadalív választja el, ahol " A csodáig mehet ott a gyönge özvegység, ha a jó Istentől van készen segítség" felirat látható. A felírásból kiemelt vastag piros betűkből az 1770-es évszám olvasható ki római számokkal. Ekkor kezdődött a templom kifestése, melyet id. Dorffmaister Istvánra bíztak.
A templom mennyezete a diadalívtől a szentély záródásáig három cukorsüveg boltozatú részre tagolódik, melybe mintegy "belekomponálta" a festő Szent Cecília életét, Európában egyedülálló módon. Térhatású minták kerültek a falra, ami olyan hatást kelt, mintha építészetileg változtatták volna meg, stukkókkal és oszlopokkal a templombelsőt.
A szentély első boltozatának közepén a Zsennyei kastély, a kegyurak képe, jobbra a Rumi templom, ettől jobbra Rábatöttös és Gutaháza korabeli életképei elevenednek meg. A fő oltárképen is Szent Cecília látható, tőle jobbra Szent István, balra Szent László képe van.
Az északi mellékoltáron Szent József a kis Krisztussal, tőle jobbra Nepomuki Szent János, a másik oldalon Páduai Szent Antal, felette Szent Donát. A déli mellékoltáron Szent Anna halála, Szent Borbála és egy ismeretlen szent nő látható.
A templom a miséken kívül hangversenyeknek és zenei bemutatóknak is otthont ad.