Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

Brenner János emlékezete


Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen, mélyen vallásos családban. Iskoláit a  szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte, a ciszterciek pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei gimnáziumban folytatta. Az iskolák államosítása után Zircen érettségizett, és Anasztáz néven felvették a novíciusok közé. A szerzetesrendek feloszlatása után egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt, majd a szombathelyi egyházmegye papnövendékeként a szombathelyi szemináriumban, majd ennek bezárása után Győrben folytatta teológiai tanulmányait. 1955. június 19-én szentelték pappá. Kovács Sándor püspök Rábakethelyre (akkor Szentgotthárd II. kerülete) küldte káplánnak, ahol buzgó lelkipásztori tevékenységet fejtett ki, nagy hatással volt a fiatal és asz idősebb korosztályra egyaránt. Mindez kiváltotta az egyházüldöző hatalom rosszallását.

1957. december 15-én sürgős betegellátás ürügyén kihívták a plébániáról. Nyakába akasztotta  betegellátó tarsolyát, melyben az Oltáriszentséget vitte, és Zsida község felé tartott. Útközben megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrást ejtettek rajta. A szombathelyi Szent Kvirin szalézi templom családi kriptájában helyezték örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható: "Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik!" Emlékezetét és relikviáit Rábakethelyen napjainkig őrzik.