Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

Szent Márton hagyomány
A Szent Márton hagyomány Szombathely történetének vezérfonala, a város identitásának meghatározó eleme. Szombathely - antik eredetű latin és későbbi magyar - neve, mint Szent Márton szülőhelye vált ismertté Európában. A keresztény világ egyik legkedveltebb szentjének születéshely-legendája a Szent tanítványa és életrajzírója, Sulpicius Severus tudósításán alapszik, mely szerint "Márton Pannónia Sabaria nevű városában született." Az antik település azonosítása és egy konkrét építmény a Szent szülőházaként való meghatározása feltehetően nem kisebb személyiséghez, mint Nagy Károly császárhoz köthető. A Karoling uralkodó 791. évi pannóniai hadjáratáról hazatérve minden bizonnyal a Szent Márton - a dinasztia védőszentje - iránti tiszteletből kereste fel Savaria romjait. Elképzelhető, hogy a római romok között még ekkor is élt keresztény közösség, de az kétségtelen, hogy az egykori keresztény temető helyén még látványos, keresztény jelképekkel díszített sírépítmények álltak. Az uralkodó és a kíséretében lévő főpapok ezek közül az építmények közül jelölhettek ki egyet, amelyet aztán a továbbiakban, mint Márton szülőházát tartottak számon. Az építmény helyén legkésőbb a 9. század első felében keresztény templom épült, amely közvetlenül a mai Szent Márton-templom előzményének tekinthető: így a templom nemcsak Szombathely, de egész Magyarország, sőt a Kárpát-medence legrégebbi, napjainkig folyamatosan használt keresztény kultuszhelye. A templom oldalkápolnájában ma is olvasható a latin nyelvű felirat: "Hic natus est S. Martinus" azaz "Itt született Szt. Márton". Itt őrzik Szent Márton ujjereklyéjét. A templom előtti kútra 1938-ban állították fel Rumi Rajki István alkotását: Szent Márton megkereszteli édesanyját. Egy újabb kori legenda szerint a templom előtti kút vizével keresztelte meg édesanyját a Sabariába hazalátogató Márton.


 
Szombathely városa 2005. április 28-án bekapcsolódott a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalba. Ekkor helyezték el a Szent Márton-templomban, a Márton születési helyére emlékeztető kápolna bejáratánál az útvonal emblémáját, Márton jelképes lábnyomát.Nem csak a templom, hanem maga a város is a Szent tiszteletének köszönheti folytonosságát és központi szerepének ismételt megújulását: ezért épült itt vár és alakult grófsági székhely már a Karoling-korban, mint váras hely lett aztán királyi majd egyházi birtok a magyar középkorban. A török időkben ide, a megye második legjelentősebb városába menekült a vasvári káptalan és a vármegye is, végül erre az egyházi és világi központra épült rá a 18. században püspökség, amivel egyúttal a modern város alapjai is megteremtődtek. Az antik Savaria/Sabaria név is a Szent Márton-hagyomány révén maradt fenn, és mint hivatalos, latin nyelvű névalak - magyar viszonylatban ugyancsak unikális módon - a magyar és a német helynévvel együtt volt használatos egészen a 19. század közepéig. A szombathelyiek ma is a város szülötteként tartják számon a Szentet.