Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

Muraközi ménes - Őriszentpéter


A Muraközi ló a délnyugat-magyarországi Muraközről kapta a nevét
Ez a ló hazánk géntartalék értékű hidegvérű lova. A belga vérrel nem keresztezett hidegvérű ló neve Muraközi. A klasszikus magyar hidegvérű ló tájfajtája, mely kisebb testtömegű, finomabb felépítésű gyorsabb mozgású, kitartóbb munkavégzésű.A múlt század elején a Dunántúl nyugati és déli részén település-szerkezeti és földrajzi viszonyok miatt egy intenzívebb, belterjes mezőgazdálkodás alakult ki. Ez az intenzívebb mezőgazdálkodás megkívánta az igaerő "modernizálását", megnövekedett az igény az ökörnél gyorsabb, a melegvérű igáslovaknál teherbíróbb, s egyben kitartó, jó munkakészségű igásállat iránt. Ilyen jellegű igényeket elégítettek ki a nyugati határszélen nagy számban behozott hidegvérű lovak, melyek nóri eredetűek voltak.A két világháború közötti időszakban a muraközi lovaknak főként a nehéz mezőgazdasági munkálatokban vették nagy hasznát. A múlt század húszas éveiben a muraközi lovak a magyar lóállomány egyötödét tették ki. A második világháború alatt sajnos elég sok ló elpusztult.
A lótartás csökkenése és a mezőgazdaság gépesítése miatt, illetve azért, mert a Muraközi fajta nem igazán tudott megfelelni a divatos sportlovakkal szembeni elvárásoknak, ráadásul egy időre szigorúbb tartási és szaporítási feltételeket írtak elő a hidegvérű lovak tartása során, a fajta csaknem teljesen eltűnt.Most, a XXI. század elején az őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a muraközi ló génmegőrzésének fontosságát felismerve elhatározta, hogy összegyűjti azokat az egyedeket, melyek a muraközi típusnak megfelelnek. Célul tűzte ki e korábban kedvelt és általánosan használt igásló típus megőrzését, fenntartását. Az igazgatóság három fő szempont miatt vállalkozott e feladat elvégzésére: génmegőrzés, erdőművelés lovas közvetítéssel, legelőhasznosítás extenzív állattartással.A Nemzeti Park saját ménesében gyűjtötte össze a fellelhető és a fajta jellegét megfelelően mutató egyedeket. Elsősorban itt, illetve gazdákhoz kihelyezve sikerül ezt az egykor annyira elterjedt magyar lófajtát megmenteni.
A Nemzeti Park visszatenyésztési programja biztosítja a fajta fennmaradását.
Kemény munkával egyre több egyedből áll a már szinte csak itt megtalálható Muraközi lovakból álló őriszentpéteri ménes.
Megyénk egyik különleges értéke ez a megmentett fajta.