Értéktár Bizottság

Tudjon meg többet a megyénkben létrehozott értéktár bizottságról

tovább
Vas megyeiÉrtéktár

Böngéssze a megyei értéktárba bekerült értékeinket

tovább
Javaslatmegyei értéktárba

Tekintse meg, hogy hogyan jelölhet értéktárunkba új értéket

tovább
Kapcsolatlinkek

Elérhetőségeink és együttműködő partnereink

tovább

A vasvári domonkos kolostor és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény


A vasvári domonkos kolostor Magyarország legrégebbi ma is álló kolduló rendi - domonkos, ferences, ágostonos - kolostora, s mint ilyen egyedüliként őrizte meg ezen rendek legkorábbi, 13. századi építészeti stílusát. A templom külső homlokzatai párkánymagasságig, a déli és nyugati kolostorszárnyak emeletmagasságig őrzik a középkori falakat. Az épület egyedi eleme a 17. századi ágyútorony, az ún. Sárkán-torony, amely a török korban épült, amikor az elhagyott kolostort végvárrá alakították. Az épületegyüttes a 18. században egyszerű barokk külső és belső kialakítást kapott, a templom berendezése jórészt 18-19. századi, melyből kiemelkedik a 18. század végéről származó rokokó Mária-kegyszobor. A templom és a kolostor utolsó nagy átalakítására 1941-42-ben került sor, amikor a rend a ház alapításának 700. évfordulóját ünnepelte, akkor készült a templombelső ma is látható díszítőfestése. Az 1980-as évek műemléki kutatásai után a templom- és kolostor-együttes egységes, a középkori elemeket hangsúlyozó helyreállítása és közösségi-kulturális célú hasznosítása 2000-ben, a Magyar Millennium alkalmából indult meg, és lényegében napjainkig tart.A domonkosok a 13. század közepén telepedtek meg Vasváron, és a középkorban folyamatosan tevékenykedtek a városban. A rendházuk a 16. század második felében ürült ki, amikor a - török veszély és a terjedő reformáció miatt - az egész magyar domonkos rendtartomány megszűnt. A 17. században újjászerveződő domonkos rendet 1689-ben Széchenyi György érsek telepítette vissza Vasvárra, akik ettől kezdve a város plébániájának vezetését is átvették, így a rendházat a II. József-féle feloszlatás sem érintette. A domonkosok egészen 1950-ig működtek Vasváron, amikor a kommunista rendszer - más szerzetesrendekhez hasonlóan - erőszakkal felszámolta a rendet.A vasvári domonkos kolostor az egyetlen rendház a mai Magyarország területén, ahol a szerzetesek a rend alapításától - a török kori kényszerű szünetelést leszámítva - egészen a 20. századig tevékenykedtek, így mintegy a rend hazai folytonosságának jelképe. Ezért született meg az a döntés 2001-ben, hogy a rend Vasváron alakítja ki történeti gyűjteményeit. Az elmúlt években gazdag levéltári, könyvtári és muzeális gyűjtemény alakult ki Vasváron, amely nagyban hozzájárult a domonkos rend hazai történetének feldolgozásához és bemutatásához.A kolostorépületben kapott helyet - ugyancsak a Magyar Millennium alkalmából - a Vas vármegye középkori történetét bemutató, látványos rekonstrukciókból és enteriőrökből álló kiállítása is, amely folyamatosan épül és bővül. A kiállítás mellett kutatóhely is létesült, melynek célja Vas vármegye középkorának feltárása.